Comentarios

No els conec peṛ em solidaritzo en la hisṭria i el temps passat.
Josep Carrión Pardo